Het Pantheon

Index en inleiding


De wereld van Emphebion kent verschillende goden die door stervelingen worden aanbeden en die elk een specifiek portfolio hebben.

Een portfolio omvat de concepten en thema’s waar de god het beheer over heeft. Verder staat bij iedere god de symbolen die erbij horen. Ook heeft iedere god twee of meer omschrijvingen van Orders. dit zijn door stervelingen opgerichte geloofsinstellingen die op een bepaalde manier met het geloof omgaan.

Dit is om de spelers een idee te geven van hoe een bepaalde geloof gespeeld kan worden.
Dit wil niet zeggen dat andere interpretaties van een godheid, geloof of stroming niet mogelijk zijn! Als jij graag met een (wezelijk) andere insteek wil gaan spelen werk je concept dan kort uit en neem contact op met de verhalencommissie. Om dit goed door te kunnen nemen en voor te kunnen bereiden vragen wij als verhalen commissie om dit minstens een maand van tevoren naar ons op te sturen (maar eerder mag ook).

Basis en opbouw van het godenrijk


De basis van het Pantheon op Emphebion is de Spil. Het vormt het midden van gehele Pantheon.

Veel is er niet bekend over de spil, maar de hoge priesters van verschillende goden vermoeden dat de spil als eerste ontstond voor de Brenger zijn plek opeiste en de andere goden gevormd werden.


De Spil vormt dus het midden, het centrum.

Hier ligt de Cirkel van het Bewustzijn omheen, met daarin de verschillende keuzes die een ieder wezen moet maken in zijn leven.

Als de buitenste ring hebben we de Cirkel van het leven. Hierin zitten alle aspecten verwerkt die het leven vormen begeleiden en eindigen.

De Hoeder


Wetmatigheid

Stabiliteit

Consistentie

De Hoeder is de belichaming van starre wetmatigheid en de onoverkomelijkheid van natuurwetten. Hij bekrachtigt deze wetten en verzet zich tegen pogingen om verandering aan te brengen in het weefgetouw van het bestaan. Hij staat voor orde en ordening in alle dingen en is de beschermheer van tradities en gebruiken.

Hierbij drie van de vele orders die onder deze god vallen:

Orde van de IJzeren Toren
Deze orde, opgericht door Praeceptor Boudewijen Molenaerszoon, heeft zich meteen aangesloten bij de Hoeder. Dit is een orde die door drenkt is van tradities en gebruiken en hebben als doel het vergaren en archiveren van kennis en het openbaar stellen van deze kennis voor iedereen. Over de vele jaren heen hebben ze een groot netwerk van tempels gebouwd die er van buiten meer uit zien als een burcht, en van binnen meer als een bibliotheek.

Orde der Wetmatigheid
Deze orde is een samengroei van zij die wetten maken en naleven op zo’n manier dat de wet zelf een bron van verering wordt. Tempels van deze orde dienen vaak als huis van bewaring of plek waar recht wordt gesproken. Hoewel zij open zijn voor het publiek, zijn het de diepere krochten van deze plaatsen waar wetten worden besproken en advies een edelen wordt samengesteld.

Orde der Eeuwigheid
Een orde die de wetmatigheid tot het uiterste doorvoert, zij willen de natuurwetten en het bestaan op Emphebion vastleggen. De minst extreme van hen zoeken een manier om het definitieve antwoord op elke vraag te vinden en voor de eeuwigheid vast te leggen. Er zijn echter sinistere figuren die letterlijk de werkelijkheid in de eeuwigheid stil willen leggen.

De Vrouw der Verandering


Verandering

Chaos

Flexibiliteit

De Vrouwe der Verandering beheert de wielen waarop het universum draait, en belichaamt de veranderingen die continu hierin plaatsvinden. Zij is niet allen degene die gaat over het beginnen van reizen en veranderingen, maar ook de doorgaande evolutie van levende wezens, de afkalving van bergen tot zand en de beweging van winden en maalstromen.

Hierbij twee van de vele bestaande orden die tot deze godheid horen:

Orde van de Stuwende Stroom
Deze orde is de basis van het geloof en zijn geïnteresseerd in de begeleiding van, en het aanwezig zijn bij, de grote veranderingen die plaatsvinden op Emphebion. Zij voelen zich geroepen om daar waar verandering moeizaam gaat deze een handje te helpen, of verandering te brengen waar te lang stagnatie plaatsvindt.

Orde van het Draaiend Rad
Deze orde, geliefd onder hen die met kans spelen en risico’s nemen, is er een die de wilde chaos van verandering omarmt en de uitkomsten ervan koestert. Het rad van fortuin en de blinde gok zijn symbolen van hun ideologie. Als men vele pijlen afschiet, is er meer kans dat je wat raakt, en daarmee zijn de leden van deze orde zowel wild enthousiast als gevaarlijk destructief.

De Heer van het Licht


Goedheid

Samenwerking

Bescherming

De Heer van het Licht bestaat om de goede wil van levende stervelingen te beschermen en te koesteren. Hij brengt hoop en juicht moed toe, vecht tegen verraad en kwade wil. Een ieder die hoopt dat wankele allianties blijven bestaan doet er goed aan een gebed aan hem te richten.
Emphebion is een gevaarlijke plek, en samenwerking en goede wil zijn een goede strategie om te overleven. Maar de Heer van het Licht is meer dan dit; zelfopoffering en het nastreven van hogere, nobele doelen is de kern van het bestaan van deze godheid, en veel volgelingen zijn altijd
op zoek naar een manier om werkelijke goedheid te ontdekken of uit te dragen.

De Heer van het Licht kent verschillende ordes, zoals:

De Orde van de Eenhoorn
Deze orde houdt het in het midden tussen een priestergenootschap van genezers en beschermende ridders die zich specialiseren in nietdodelijke technieken. Waar sommige hen misschien zien als zwak, zijn zij zeker in staat zichzelf te beschermen door tactieken, samenwerking en het gebruik van nietdodelijke
wapentuig en betoveringen.

De Orde van de Timmersteek
Deze orde van diplomaten en adviseurs worden gekenmerkt door een hoge mate van inlevingsvermogen, gesprekstechnieken en betoveringen die hen informatie en voorkomen verschaffen. Bestaande uit priesters maar ook magiërs, specialiseren zij zich in rituelen om informatie uit iemands hoofd te halen, een ander te kalmeren of zich te doen voegen naar de wil van de ritualist.
In alle gevallen gebruiken zij deze magie verstandig en met grote mate van persoonlijke discipline, want hoewel deze magie niet dodelijk is, zijn de adel en burgerij niet noodzakelijk blij met deze vermogens.
De orde is vernoemd naar de timmersteek, die zichzelf alleen maar strakker trekt als er kracht op wordt gezet.

De Orde van de Naakte Handpalm
Waar een samenleving is, zijn er altijd mensen die aan de onderkant geraken. Deze veelal arme mensen hebben al niks en op het moment dat hun gezondheid in het beding komt raken ze hun laatste belangrijkste bezit kwijt.

De Orde van de Naakte Handpalm heeft gezworen een ieder op hun niveau te behandelen en verkiezen er dus voor om ongepantserd en onbewapend door het leven te gaan.
Hun hoofdtaak is het beschermen en vooral genezen van een ieder ongeacht rang of stand. Maar dit betekend dus veelal de minder bedeelde.
Ook zullen zij niet twijfelen om de kinderen, zwakken, zieken, zwangeren en geesteszwakken te beschermen als nodig met niets meer dan hun bedestaf en voedernap.

De Vertoornde Brenger


Kwaad

Al het kwaad in Emphebion behoort tot het domein van de Vertoornde Brenger. Elke kwade gedachte heeft zijn aandacht en hij wordt aangeroepen door moordenaars, dieven, edelen en intriganten. Hij glimlacht om verborgen zonden en juicht het toe als iemand een ander een loer
draait – en dit begint al als kinderen al spelend de regels breken.

De Orde van de Razer
Primitieve vormen van het kwaad bestaan al tijden, van wilde lust tot jaloezie en gevechten om territorium en het beste deel van wat gejaagd is. Deze orde is slecht georganiseerd, maar doordat er geen centraal leiderschap is praktisch onmogelijk uit te roeien. Volgelingen van deze
orde verliezen zich in blinde woede en razernij, jagen op intelligente wezens, drinken hun bloed en kannibaliseren hun medemens.

De Orde van het Glimmende Mes
Ook subtiele vormen van het kwaad zijn onderdeel van het portfolio van de brenger. Subtiele vormen van corruptie en afpersing, intriganten die leiders slecht advies influisteren en courtisanes die broer tegen broer ophitsen. Zij vallen allen onder de hoede van het glimmende
mes, een orde die de subtiele vormen van het kwaad cultiveert als een hoftuin.

De Orde van het Pure Hart
Niet iedereen die het kwaad dient is zich er van bewust. Velen beginnen met goede bedoelingen, maar raken onbedoeld verblind en dwalen van het pad af. De inquisiteur die met zware middelen heksen uitroeit, de paladijn die geen onderscheid weet te maken tussen klein en groot kwaad, of
de rebel die onschuldigen opoffert voor het grotere goed.
Natuurlijk zou het erg onlogisch zijn dat deze mensen bewust zich zouden aansluiten bij de vertoornde brenger. Maar er zijn genoeg aanhangers van de vertoornde brengen die de macht, kennis en kunde hebben om van deze verloren schapen gebruik te maken.
Het is dus een orde met maar weinig leden, maar ze zijn erg machtig.

De Aardmoeder


Element aarde

Natuur

Oorsprong

Niets kan bestaan zonder de eerste vonk en de Aardmoeder is de belichaming van de grond waarin het zaadje ontkiemt en waar stervelingen hun gewassen op telen. Zij geleidt het water en is huis aan kruipende beesten. Maar om de juiste omgeving voor het bestaan te creëren, moet er
soms voorbereiding worden gedaan die vernietigend is voor anderen.

De Orde van het Groene Gewaad
Niemand kan de natuurlijke weelde van Emphebion indenken zonder de in natuurkleuren geklede druïdes, woudlopers, heksen en alchemisten die de wilde vruchten van het woud en de bergen
beschermen en gebruiken. Zij beschermen de natuur tegen corruptie en misbruik, en leren stervelingen om wijs de grond te gebruiken.

De Orde van de Brullende Wind
Soms maakt de natuur hardhandig ruimte voor nieuwe dingen, en dan volgen er natuurrampen. Sommige leden van deze orde bereiden mensen hierop voor, en helpen de overlevenden om
hun plek te vinden in deze nieuwe omgeving. Anderen voelen zich geroepen om natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen te veroorzaken om het land schoon te vegen.

Het Wezen van het Leven


Levenskracht

Overleven

Groei

Als het leven gezaaid is moet het groeien en bloeien, al wat leeft moet de wil hebben om levend te blijven en deze macht is enorm sterk.

Dogma1: Leef en besta een volwaardig bestaan
Dogma2: Doelloos bestaan om het bestaan
Ook bekend als: Het leven zelf, Zij die het leven is, Hij die inspiratie brengt voor nieuwe ideeën

Portfolio: Het nieuwe leven, vooruitgang, nieuwe ideeën.
Heilig symbool: Jonge opgroeiende loten, Bladeren in de wind.

Verschijningen: Het laat zich zien als een jong kind of dier met veel te veel wijsheid in hun ogen.
Of als een helder wit licht, met een stem die overal vandaan lijkt te komen, maar vooral vanuit jezelf.

Relaties met andere goden: Het Wezen van het Leven is een neutraal wezen, goed of slecht het maakt hem niet veel uit. Bij beide behoud zij het leven. Sterven hoort bij de cyclus van het leven en er zullen altijd nieuwe geboorten en dus nieuw leven zijn. Het Wezen houd van het leven in al
zijn facetten. Daarom geeft hij ook om alle goden en het leven op Emphebion. Maar hij heeft vooral een goede band met de Aard Moeder. Want zij geeft het leven en het Wezen van het Leven geeft het door.

Dogma: Het leven is heilig voor het Wezen. Hij schendt iedereen het leven en verwacht dan ook dat je het op een juiste manier gebruikt, hoe dat maakt hem niet uit, als je je leven maar leeft. Hij discrimineert niet als het is voor leven, iedereen en alles wat leeft is door hem aangeraakt. Hij
geeft om al zijn leven. Dus alles wat leeft valt onder hem. Mensen, planten, elven, dwergen, demonen, dieren. Alles wat ook maar leeft valt onder hem. En dat moet niet vergeten worden.

Leefwijze en inzichten voor alle volgelingen: Ben blij met het leven en leef je leven, ingoede en kwade tijden. Deze boodschap geeft Het Wezen aan alles wat leeft. De volgers van het Leven zijn dan ook meestal altijd opgewekt, en hoewel hun leven ook zwaar kan zijn en er zeker tegenslagen zijn, weten ze dat het Wezen hun laat leven om te leven.

Verering: Het vereren van het Wezen van het Leven is niet moeilijk, maar hij wil niet dat je het vergeet. Zoals eerder gezegd het leven is er om geleefd te worden maar hoe je het doet is jou manier. Wanneer je je gebed op zegt wanneer je aan het werk bent, of juist wanneer je stil in een hoekje staat. Je leeft dus het Wezen hoort je. Het Wezen verwacht het niet van je maar wanneer je dingen doet om het leven te stimuleren vind hij dat alleen maar positief. Het zij zelf leven ontwikkelen door middel van kinderen helpen opgroeien, of door middel van planten te helpen groeien. Er zijn in Zijn naam een hoop feesten, maar het grootste is wel de viering van het Leven feest wat elk jaar door iedereen wordt gevierd wordt aan het begin van de lente. Dan komen hele dorpen en gemeenschappen komen bij een en vieren dat Alles leeft. En planten ze ook groen om het leven te eren. En het blij te zijn met hun leven.

Priesterschap: De priesteressen en priesters van zijn geloof vieren het leven. Hoewel het vaak rondreizende genezers zijn, zijn het toch vaak meer genezers in de trant dat ze niet alleen je lichamelijk willen genezen, maar wanneer je het leven niet meer ziet zitten. Ze het vooral hun taak zien om je die zin weer te geven. Diegene die zich niet puur op genezen gericht hebben, hebben zich tot taak gewezen om mensen te laten weten dat ALL het leven zinnig is. Dus ook die van de wezens waarvan mensen zouden zeggen dat ze niet mogen leven. Alleen maar omdat ze niet menselijke lijken.

Paladijnen en Kerkridders: De meeste Paladijnen van het Wezen zijn niet de standaard Paladijnen die je meestal ziet. Krijgers die mensen de juiste weg in timmeren. Al was het waar dat je niet zomaar Paladijn van het leven wordt. Je kunt namelijk alleen maar Wezen van het Leven paladijn worden wanneer je voor de tweede keer door Het bent aangeraakt. Dus wanneer je voor een tweede keer leven hebt gekregen. Dus bijvoorbeeld wanneer je te water bent geraakt, mensen je eruit hebben gehaald, ze je niet hebben kunnen redden maar je plotseling toch begint te hoesten en al het water uit je longen komt. Of een levensbedreigend wond overleeft. Na zulke ingrijpende gebeurtenissen zien de meeste gelovigen wel het licht en gaan ze op zoek naar een andere paladijn om hem op te lijden.

Ordes en cultussen: Er zijn een aantal orders en cultussen. Waarvan de belangrijkste de Waarheid van het Leven wordt genoemd. Dat is een orde die open staat voor alle levensvormen. Het is een toegangsoort geworden voor al het leven wat bedreigt wordt door personen die tegen die levensvorm, Demonen, mensen, elven. Het maakt niet uit. Alles wat leeft en bedreigd wordt is welkom.

De Vader der Vergankelijkheid


Eindigheid

Berusting

Alles wat begint moet eindigen. Stervelingen zijn bang voor het einde en zoeken een manier eromheen. Zij moeten leren hun einde waardig te accepteren net zoals de eindeloze diepten van de ruimte en de sterren dit doen.

De Orde van de Fluistering
Hoewel alles moet eindigen, ligt het in de natuur van levende wezens van aller slag om zich te verzetten tegen het einde van hun bestaan. Deze orde begrijpt dat dit een goed ding is, want zo bewijzen zij dat zij het waardig zijn om verder te leven en dat zij open staan voor verdere groei.
Echter, soms is het duidelijk dat een sterveling begeleidt moet worden naar de eindigheid. Deze orde is er een van zwervende volgelingen, die met woord en steun zichzelf naast zo’n sterveling plaatsen, in de hoop dat hun woorden de berusting brengen die zij nodig hebben.

De Orde van Laatste Adem
Een orde die ooit onderdeel was van de volgelingen van een eerdere duistere god, deze orde richt zich op het beëindigen van het bestaan van hen die langer leven dan zij zouden moeten.
Ook stellen zij dat deze beëindigingen een passende straf moet vormen, afstraffing voor de hoogmoed om tegen het onvermijdelijke in te gaan.

De Orde van de Lege Schaduw
Hoewel alles vergaat, kan het zijn dat de geest in het belang van vergankelijkheid moet voortbestaan na het lichaam. Zij die deze orde dienen bereiden zich voor op een bestaan als een schaduwachtige afgezant en boodschapper van het einde der tijden. Zij geloven dat alles wat nu geschiedt een voorbode is van het einde van Emphebion, en als het zover is, zullen zij de uitvoerders zijn van de uiteindelijke vernietiging.

De Spil


De Kern

Het Centrum

Niemand weet wat de Spil is. Toch is duidelijk dat het hele pantheon eromheen gevormd is.

In tegenstelling tot de normale goden, heeft de Spil geen reguliere priesters. De priesters van de goden doen in de ochtend hun ochtendgebed en hebben dan contact met de godheid die ze aanbidden.

Hoe de priesters van de Spil ook bidden, ze krijgen geen krachten van de Spil. Er zijn dan ook bijzonder weinig priesters van de Spil te vinden. Hoewel er wel geruchten heersen dat er meerdere priesters van de Spil zijn, is er slechts 1 iets wijder bekend. Dit is baron Andreas Von Myst, van het baronaat Mystwouden in de Mark. Hij noemt zichzelf de profeet van de Spil en was de eerste bekende aanhanger van de Spil na het ontstaan van het huidige pantheon.  

De priesters van de Spil geloven in evenwicht, en dan in zoverre dat alles in balans is en dat iedereen ook hun steentje moet bijdragen. Tegelijk is het niet zo dat de Spil daarvoor zorgt, de Spil is enkel het centrum waar alles omheen draait. Zoals een tol om zijn centrum draait draaien de goden om de Spil heen. Daarom geloven de priesters dat ze zowel binnen als buiten alle cirkels staan. omdat alles om de Spil heen draait is dit de belangrijkste.

Gelovigen: Voor de gewone man is de Spil eigenlijk een niet bestaande god. Dit omdat er maar weinig mensen zijn die iets van hem weten, hun priesters voor zover bekend niet actief de wereld in trekken of het geloof in de Spil verspreiden en omdat niemand lijkt te weten wat de Spil zelf verder nu eigenlijk doet.

Priesters: Zoals gezegd geloven de priesters van de Spil dat alle goden om de Spil heen draaien. Zonder de Spil zouden de goden niet kunnen bestaan omdat de cirkels zonder centrum niet zouden kunnen bestaan.

Er is één priester orde: Het Centrum.

Von Myst is bekender geworden als priester van de Spil omdat hij ook verantwoordelijk is voor het oprichten van de orde van de Spil, die zich heeft gevestigd in Hindevelt.

De orde leidt niemand op tot priester of aanhanger van de Spil. De wezens die voor de orde werken zijn ieder met een eigen verhaal tot de orde toegetreden en hebben hun plek gevonden in het onderhouden van de orde. Er is dus weinig algemeens over hen te vertellen.

Anders dan andere priesterordes is Het Centrum niet op zoek naar uitbreiding van het geloof in de Spil, maar biedt het simpelweg een veilige plaats voor ieder die er aanwezig wenst te zijn. De orde probeert in die zin hetzelfde te zijn als de godheid die ze aanhangen: aanwezig voor iedereen, zonder zelf invloed uit te oefenen op de rest van de wereld om zich heen.  

Omdat de Spil het centrum van de goden is geloven de aanhangers van deze orde dat zij er zijn om de priesters en aanhangers van de andere goden te helpen. Als andere priesters het even niet meer weten, kunnen ze in het Centrum hun balans en God terugvinden, zonder dat er problemen volgen voor hun geloof.

Iedereen die het idee heeft dat zijn wereld in duigen aan het vallen is is in het Centrum welkom om zijn of haar centrum weer te vinden.