Ondoden en onlevenden

Index en inleiding


Een dissertatie

Ondoden en onlevenden, twee type wezens die beide doorgaan met bewegen ruim voorbij hun natuurlijke levensspanne. Maar, wat zijn het nu eigenlijk?

Opgesteld door Wolfrik de Rode, student van Henricus van Zwodon, oprichter van de Universiteit van Orgdon en Hindeveld.

Ondoden zijn wezens die dood gegaan zijn, maar weigeren dood te blijven. Normaliter zou een dode niet meer bewegen, niet het stoffelijke deel, noch het geestelijke deel.

Bij ondoden is dit anders. Na hun dood gaan ze door. Wel is er bij ondoden een groot verschil tussen verschillende subvormen over hoe er door gegaan wordt, ik zal deze hier verder apart beschrijven.

Animaton ondoden


Ook wel bekend als
gewone corporale ondoden

Dit zijn de bewegende stoffelijke overblijfsels van een dode. Bij deze vorm van ondode is het niet goed bekend of het nog wel een wezen te noemen is, of dat er hier meer sprake is van een animaton, een door iets of iemand anders aangestuurd iets.

De onduidelijkheid komt vooral doordat dit type ondode soms wel degelijk vaardigheden weet te gebruiken die het tijdens leven ook had. Kunnen we spreken van herinnering in deze, en zo ja, dus van een soort bewustzijn. Zolang deze vraag niet beantwoord is beschouw ik dit type ondoden als animaton, dus een soort gereedschap.

Bekende varianten van dit type ondoden zijn zombies en skeletten.

Geestesverschijningen


Ook wel bekend als etherische ondoden

Dit soort ondoden lijken vooral een spookverschijning te zijn, vaak gebonden aan een plaats, maar niet altijd. Waar het hierom gaat, is net als bij corporale ondoden, niet goed bekend. Sommigen beweren dat de geestesverschijningen zielen zijn die hun pad niet kunnen vervolgen. Anderen zeggen dat het niets meer is dan een spiritueel residue dat vastlegt dat er op die plaats iets afschuwelijks heeft plaatsgevonden, een soort projectie.

De onduidelijkheid komt hier vooral doordat de verschijning vaak een activiteit herhaald en aan een plek gebonden is. De afwijking hiervan kan men soms onderweg tegenkomen, maar dan is meestal niet duidelijk waarom de verschijning er is, of er is dan een controlerende macht aanwezig die de verschijning gebruikt. Voor mij is dit type ondode, totdat het tegendeel aangetoond wordt, niets meer dan een projectie van een kwaardaardige daad.

Bekende varianten van geestesverschijningen zijn spoken en geesten.

Fysieke Ondoden


Ook wel bekend als
hogere corporale ondoden

Naast de bovenstaande animaton ondoden zijn er ook corporale ondoden die een eigen wil of bewustzijn hebben. Dit soort ondoden tonen gedrag die doet lijken op dat van een sterfelijk iemand, met akties die erop lijken dat ze zelf keuzes maken in wat ze doen.

De enige conclusie hierdoor is dat deze fysieke ‘echte’ ondoden op een bepaalde manier de grens van de dood voorbij gegaan zijn, maar weigeren neer te vallen. Welke kracht hiervoor verantwoordelijk is is verklaard op vele wijzen, maar elk daarvan lijkt meer op volslagen willekeur te berusten dan goed onderzoek. Wat wel duidelijk is is dat deze vorm zich uitsluitend als een fysiek wezen manifesteert, alsof de geest uit de fles is.

Een bekende variant van fysieke ondoden zijn doodsridders

Spirituele ondoden


Ook wel bekend als
hogere etherische ondoden

Zoals er fysieke ondoden bestaan naast animaton ondoden, bestaan er ook spirituele ondoden naast geestesverschijningen. Etherische ondoden die denkend gedrag vertonen, en onafhankelijk kunnen opereren.

Een algemene conclusie is dat deze vorm van ondoden niets anders is dan de geesten van overledenen die niet door willen naar het hiernamaals, om wat voor reden dan ook. Dit soort ondoden hebben vaak een wrok tegen de levenden, meer dan bij de hierboven genoemde varianten.

Bekenden varianten van spirituele ondoden zijn de grafgeest en de spectraal.

Echte ondoden


Ook wel bekend als
hoogste ondoden

De bovenstaande ondoden zijn allemaalmaar een deel van de overledene die nog niet door gaat na de dood. Echte ondoden daarentegen zijn creaturen die zowel fysieke als een spirituele kant hebben. Bij dit type ondode lijkt het erop dat het wezen in zijn geheel is doorgegaan na de dood. Dit type ondode kenmerkt zich doordat ze andere ondoden makkelijk domineren. Men komt dit soort ondoden daarom zelden alleen tegen.

Hoe dit type ondode tot stand komt is een compleet mysterie. Wat we; bekend is is dat er individuen zijn die tijdens hun leven al met magie speelden, vaak van ht verkeerde type. Of dit standaard is is onbekend.

Wat wel bekend is is dat de meest machtige der bekende ondoden van dit type zijn. Gelukkig lijken ze vrij zeldzaam te zijn.

Bekende varianten van echte ondoden zijn Krochten en Nekrochten.

Onlevenden


Onlevenden zijn wezens die eigenlijk dood hadden horen te zijn, maar de dood hebben weten te vermijden. Normaal gesproken gaat een wezen dood nadat het zijn levensspanne geleeft heeft. Deze levensduur is weliswaar verschillend per soort, maar alle bekende rassen zijn sterfelijk.

Onlevenden echter weten hun einde uit te stellen. Hoe zij dit doen, en of dit vrijwillig is of opgelegd, is niet bekend. Wat wel bekend is dat onlevenden allemaal een honger hebben naar het consumeren van levenden, of net gestorvenen.

Onder de onlevenden lijkt er niet, zoals bij de ondoden, een logische typeringte zijn in subtypen naar verschijning. De enige onderverdeling die gemaakt kan worden is of de onlevende levend eten nuttigt, of dat ze kadavers eten.

Een voorbeel van de eerste is de vampyr, een bloedzuigende parasiet. Een voorbeeld van de tweede is de lijkenpikker.

Een van de kenmerken van onlevenden is dat  ze groter lijken te zijn dan dat ze zijn. Berichten over een onnatuurlijke charme, bovennatuurlijke kracht en meer van dat soort kenmerken blijven de kop op steken. De belangrijkste boodschap lijkt te zijn dat je goed moet opletten in hun omgeving, maar dat mocht al duidelijk zijn.