Zware Pers – Jaargang 6 – Editie 2


Wapenstilstand wordt definitief in de 7de maand!

de zevende maand: Wapenstilstand en dan?
Uit de wandelgangen is inmiddels bekend dat de tekening van de wapenstilstand in de zevende maand zal plaatsvinden. Sterke vermoedens verwachten dit in de eerste helft van de maand. Enkele vooraanstaande edelen en gildeleden hebben reeds de stadspoorten van Tweskedor en Orgdon verlaten. Enkele hiervan hebben ook twee zomers geleden deze plaatsen verlaten of zijn bij de brug van Hindeveld gezien. De handelaren en ordes die wij hierover hebben benaderd laten weinig tot niets los buiten dat deze wapenstilstand een belangrijke stap is en zij graag hierin een verbindende factor willen spelen. Maar vooral streven naar een officieel einde van de burgeroorlog en een blijvende vrede.

De bevolking van Tweskedor en Orgdon reageert met gemengde gevoelens. Enerzijds is er een gevoel van opluchting dat het einde van de vijandelijkheden in zicht lijkt, anderzijds heerst er scepsis over de duurzaamheid van de voorgestelde wapenstilstand. Door de weg van twee jaar om hier te komen.

Vooraanstaande edelen en gildeleden, die vaak een sleutelrol spelen in het sluiten van dergelijke akkoorden, lijken een positieve rol te willen spelen in de besprekingen. Hun betrokkenheid kan cruciaal zijn voor het succes van de wapenstilstand. Handelaren en leden van diverse ordes benadrukken het belang van vrede voor de heropleving van de handel en het welzijn van de gemeenschappen.

Terwijl de voorbereidingen voor de wapenstilstand vorderen, blijft de regio in afwachting van verdere ontwikkelingen. De hoop op een duurzame vrede is voelbaar, maar de herinneringen aan het verleden maken velen voorzichtig optimistisch. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de toekomst van Tweskedor, Orgdon en de omliggende gebieden.


Adellijke bijeenkomst in Gostherfell
Er is nabij de tekening van de wapenstilstand is tevens een adellijke bijeenkomst in Gostherfell. Naar verluid zou deze bijeenkomst de banden met Iis aantrekken. Onduidelijk is of deze bijeenkomst verband houd met het tekenen van de wapenstilstand bij de brug van de hindeveld. Wellicht voor een viering van de eerste grote stap naar vrede. De bijeenkomst in Gostherfell kan strategisch van aard zijn. Het aantrekken van de banden met Iis kan duiden op een versterking van regionale allianties, wat cruciaal kan zijn voor de handhaving van een duurzame vrede. Hoewel het precieze verband met de wapenstilstand onduidelijk blijft, is het aannemelijk dat de bijeenkomst in Gostherfell de vredesonderhandelingen op de een of andere manier zal beïnvloeden. De aanwezigheid van edelen uit verschillende regio’s biedt een gelegenheid voor diplomatieke besprekingen en het smeden van nieuwe allianties die de vrede kunnen ondersteunen.


Tips uit de Almanak voor fruittelers
Wat te doen met overrijpe of onrijpe vruchten.U kunt door wekken fruit dat niet de volledige rijping heeft volbracht door wind of storm. Zij kunnen hierdoor een zoeter en zachter worden.
verrijp fruit laten zich prima omzetten tot alcoholische substanties wees wel belet op de werking hiervan op uw gezondheid. Drogen van vruchten is  eveneens een goede methode om deze te bewaren. Een persoonlijke favoriet is vruchten te doen zwemmen in eigen gebrouwen drank voor enige tijd. met vele smaak variaties.


Ingezonden berichten
Berichtje voor Jan Paard naar D6
Berichtje voor Kees Paard naar B3
Druiven stampers gezocht in de Mark
Postduif 12