Zware Pers – Jaargang 3 – Editie 3

Pagina 1


Zoltanax staat neutraal

Neutraliteit van Zoltanax aangekondigd
Officieel nieuws uit Tweskador. Zoltanax heeft zich neutraal opgesteld in het conflict tussen Annalusië en Dosforks. Zoltanax heeft aangegeven dat Zij het conflict als een betreurenswaardige interne aangelegenheid ziet en dat Zij zich niet zal mengen in de strijd.
De ambassadeur van Zoltanax, Grunhilde von Mannsvelderweg, nieuw aangesteld in Tweskador om de betrekkingen met Annalusië te behartigen, heeft dit aangekondigd in overleg met de Graaf van de Mark, Robert de Welgeborene.
Bronnen in Tweskador hebben aangegeven dat hiermee niet alleen de angst voor een Zoltanaxische ingreep vervlogen is, maar vooral ook dat Zoltanax dus in feite Annalusië erkend heeft.
Een ooggetuige meldt het volgende:
“De graaf kwam op het bordes van het stadhuis met naast hem een jonge vrouw. Dat moet de ambassadeur geweest zijn. Er waren nog anderen bij, zoals de heraut en de schout. Ook de familie van de graaf was er. Hij verkondigde het nieuws, waarna het plein uitbarstte in vreugdedansen en gejuig. Dit was zo’n gebeurtenis waar je bij wilt zijn.” aldus Lornix, patissier van de Gouden Krakeling aan het Marktplein in Tweskador.
Correspondent in Tweskador


Handelsgilde vraagt brug te slaan
Al enige tijd geleden is de brug tussen Dosforks en Hindevelt stukgeslagen. Als de verbinding tussen de twee fronten in, was dat natuurlijk een grote consequentie van de oorlog tussen Annalusië en Dosforks. De vernietiging van de brug was een duidelijk symbool van de huidige relatie tussen beide gebieden die ooit één waren. Handelaren hebben een bijzonder verzoek ingediend vanuit zowel het hoofdkantoor in Hindevelt als het oude hoofdkantoor in Orgdon. Het gilde stelt:
“Onze handel komt steeds verder stil te liggen, de adel houd de strijd “gaande” maar de normale burger gaat door. Wij moeten ook door, maar worden belemmerd in het uitvoeren van ons ambacht.
Wij hebben daarom verzocht of de brug hersteld kan worden, met gepaste grenscontrole beiderzijds. Zodat de doorstroom van burgerlijke goederen zoals groenten, graan, katoen, linnen en huishoudelijke potten en ijzerwaren, weer zoals vanouds kan doorgaan.
Tevens hopen wij het hiermee ook mogelijk te maken dat gildeleden van andere ambachten zich weer vrijelijk kunnen vestigen en hun handel kunnen voeren.
Juist door de slepende duur van deze onvrede ontstaat veel onrust binnen onze gemoederen. Wij hopen dus op een voorspoedige reactie van de adel.”


WIJZE WOORDEN VAN STILLE GENEZER
Voeding en Rantsoen
Voor gezonde voeding, ter voorkoming van scheurbuik, is een gebalanceerd dieet van noten, vruchten, groenten, graan, vlees en vis van essentieel belang.
Noten kunnen ook gebruikt worden als vervanging voor eventueel vlees of vis. Brood en andere zaden en pitten zoals maïs, tarwe, haver zijn de dagelijkse basis voor voeding. Droog of rook uw vlees, vis en fruit i.p.v. het te garen middels koken of bakken.
Ideaal dagmenu zou bestaan uit:
2 Handen granen, zaden of pitten, 1 duim fruit, 1 tot 2 handen groenten en om de dag 1 hand vlees, vis of noten.


Zware Oogst
De Oogst op het land lijkt zich redelijk te hebben herstelt na de zware hagel tijdens de afgelopen zomerperiode. De zware verliezen die verwacht werden, lijken vooralsnog mee te vallen, maar desalniettemin is het opnieuw een klap voor de boeren.
De boeren en landarbeiders staan inmiddels voor een zware taak. Door de aanhoudende frontenoorlog zijn handen op de velden dun verspreid omdat vele arbeiders zijn opgeroepen naar het front. Daardoor bestaat nu al enkele jaren een onderbezetting bij de landerijen.
De financiële middelen om dit op te vangen zijn inmiddels uitgedund, door extra afdracht, gedorven inkomsten en teruggelopen handel.
De oogst dit jaar ziet er onfortuinlijk uit en enkele boeren hebben reeds hulp verzocht bij lokale priesters en gildes. Enkelen hebben een beroep gedaan op hulp bij hun lokale Heerlijkheid, daar zij pachtgrond hebben. Onzekerheid speelt parten verder bij het front vandaan.


Pagina 2

Frontlijn nieuws

Stand van het Front
In het begin van het conflict waren er invallen over de Seguave heen, met een paar felle gevechten als gevolg. Maar het is rustig in het oosten sinds de gewapende stilstand, sinds de stellingen langs de Seguave aangelegd zijn en sinds de brug over de Seguave bij Hindevelt vernietigd is. De hoofdroute richting de Seguave is aan beide kanten goed verdedigd en er beginnen zich langzaam steeds meer handelaren en priesters te verzamelen. Priesters helpen met genezing en geestelijke ondersteuning waar niet alle soldaten hun rust nog vinden in hun slaap. Handelaren hopen hun handelswaar over de grens te krijgen of proberen dit lokaal te verhandelen onder de soldaten aan het front. Af en toe worden er wel op rustigere plekken kleine eenheden over de rivier gezet om achter de linies onheil te berokkenen bij de soldaten. Beide kanten lijken burgerslachtoffers te proberen te vermijden. Er wordt dus ook driftig gepatrouilleerd.
“`s Nachts vind je de meeste actie tijdens een patrouille. Laatst waren we op pad en werden we midden in de nacht besprongen door een redelijk grote groep. De wachter kon op tijd alarm slaan en dus sloegen we de aanval af. De dagen daarna bestonden uit het opjagen van de mannen van de andere kant. Sommige hebben we verslagen, sommige gaven zich over, en sommige hebben we niet meer gezien.” aldus Albert Nachtegaal, soldaat in een van de patrouilles.


Ingezonden gedicht:
De Schelm en zijn schat

Er was eens een jonkheer van degelijke komaf
Die zich zo gaarne onder schavuiten begaf.
Een flierefluiter was hij, in merg en been,
Dus zijn familie, die stuurde hem heen!

Op een stille ochtend, zou hij gaan vertrekken,
Op reis aan, het land in, de wereld ontdekken,
Met zijn titel op zak en de buidel in de hand,
Trok hij zijn weg, vrolijk door ‘t land.

Maar onze schelm, het zat hem niet mede,
Hij bezocht vaak dames van lichte zeden,
Hij vergokte kristallen en verloor reputatie,
En bracht zichzelf wat flinke complicaties.

Zijn schulden liepen op, er ontstond nood,
Totdat een enorme schat, de oplossing bood.
Maar de schat werd hem onthouden door de Prins van de fea,
Die verstopte de schat, namelijk, in de WC.

Daar zou onze jonkheer natuurlijk nooit zoeken,
Maar één avonturesse keek er wel in alle hoeken.
De schat was de hare, dus vroeg de Jonkheer bijkant,
Denkend in oplossingen, direct om haar hand.

vervolg in volgende editie


Wapens en het onderhoud daarvan
In het kader van eigen veiligheid en die van uw naasten, bieden wij in deze editie een korte uitleg over het onderhoud van uw bewapening.
Hoewel wapens van ijzer duurzaam en stevig zijn, vereist ook dit onderhoud. Zo is het oppoetsen met olie en boenen met een droge doek, een zeer goede methode om roest van uw wapen weg te houden.
Is het blad gekarteld? Dan kan dat een indicatie zijn dat het wapen niet veel langer dienst kan doen, neem hiervoor contact op met uw lokale smidse voor verder advies.
Ook het leer van de handvaten zal onderhouden moeten worden, zorg dat u na gebruik het handvat poetst met een droge doek, indien hardnekkig vuil, pak dan een droge borstel. Onderhoud van het handvat is net zo belangrijk als het blad, niemand is blij met een uit elkaar vallend handvat in een cruciaal moment. Het geslepen houden van de tong, kan tijdens gevechten in uw voordeel spelen. De lokale bar is hiervoor de aangewezen plek voor onderhoud.