Zware Pers – Jaargang 4 – Editie 3


Waar bent U, U wordt gemist.

Victor van Tooren, waar ben je?!
Geliefde en gemiste Vic van Tooren waar bent u? Deze bijzondere ets betreft de gelijkenis van Heer Vic van Tooren. Bekend om zijn alchemische kennis en is ten tijde van de oorlog richting de Seguave getrokken. Gekenmerkt door zijn Litteken onder zijn oog. Hebt u deze man gezien, neem contact met ons op via Postduif 34.


Samenwerking voor Wederopbouw.
Priester ordes van Heer van licht en Vader der Vergankelijkheid werken samen om de getroffen burgers te ondersteunen bij de wederopbouw.
De Orde der fluisteringen van de Vader der Vergankelijkheid en de Orde van de Naakte handpalm hebben een bijzondere samenwerking getroffen. Deze samenwerking is gericht om zwaar getroffen families door verlies van oudste zonen of nazaten te steunen in hun rouw maar ook weder opbouwen van hun leven.
Gesprekken zijn in volle gang tussen deze ordes om een gestructureerde samenwerking op gang te zetten. Door veelal gebrek aan financiën bij de getroffen burgers zullen zij de eerste handreiking maken.
In de huidige planning zullen zij zich in de 9de en 10 de maand langs de Seguave trekken, waarna verder over De Mark en Hindeveldt zullen spreiden naar uiteindelijk Monvant en Bobandor.


Rijke Oogst verwacht dit najaar, worden reserves gevuld?
De Oogst van dit jaar ziet er rijkelijk uit, mogelijk kunnen de reserves die afgelopen jaren op zijn ingeteerd weer worden aangevuld. De eerste grondeigenaren zijn al reeds op zoek naar landarbeiders voor de komende oogst periode om deze tijdig binnen te kunnen halen. De warme periode die vroeg is begonnen hebben bijgedragen aan een goede oogst in fruit. De wederopbouw en sterken van de bevolking lijken hiermee in zicht. De Adellijke families en het Handelsgilde geven aan naar verwachting hun opslag van Graan en andere reserves weer te kunnen aanvullen. Deze instroom van goederen zal naar verwachting het land weer verder stabiliseren. Afgelopen jaren zijn door de aanhoudende burgeroorlog reserves in alle lagen van het land aangetast en leeg geraakt. De verwachte rijke oogst, lijkt ook handel weer nieuwe inspiratie te geven en samenwerking te versterken.


Waar ben je? je wordt gemist.
De afgelopen maanden is De Zware Pers volop bezig geweest reageren en verzamelen van vermisten berichten.
Wij kunnen u vermelden dat wij meerdere van de vermiste personen in contact hebben kunnen brengen met hun naasten, geliefde of vrienden.

De Mark
Ake Vreemd
Alie van Stom
Erick Korten
Vera Kook

Monvant
Arie van Deel
Dirk Zwaag
Vic Staalen

Bobandor
Cornelis Tijl
Klaas de Wit
Berend Zaag


Ingezonden berichten:
Berichtje voor Jan Paard naar F6

Landarbeiders gezocht voor komende oogst in de 9de en 10de maand. uw reactie naar postduif 12

Nog 3 vossenstaagt. voâh wènag van biezondere riteweil. Postduif 25